MỤC LỤC

5/5 - (6 bình chọn)

Add-in PhET cho PowerPoint chèn các thí nghiệm vào bài giảng các môn Vật Lý, Toán học, Hóa học, Khoa học Trái đất, Sinh học. Add-in PhET chèn trực tiếp vào PowerPoint để cho bài giảng sinh động hơn, học sinh dễ hiểu về các thí nghiệm trực quan.

PhET là gì?

PhET là một dự án của trường Đại học Colorado của Mỹ. PhET: Physics Education Technology – Công nghệ giáo dục Vật Lý, nhưng vào thời điểm hiện tại PhET đã mở rộng ra các lĩnh vực Khoa học, Toán học, Hóa học, Sinh học,…

PhET tài nguyên mô phỏng cho môn Vật Lý

PhET tài nguyên mô phỏng cho môn Hóa học

PhET tài nguyên mô phỏng cho môn Toán học

PhET tài nguyên mô phỏng cho Khoa học Trái đất

PhET tài nguyên mô phỏng cho Sinh học

Các mô phỏng đã được dịch sang hơn 65 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Tây Ban Nha , Trung Quốc , Đức và Ả Rập.

Website PhET ngôn ngữ Tiếng Việt dành cho các thầy cô tải các tài nguyên thí nghiệm bằng tiếng Việt: https://phet.colorado.edu/vi/

Cài add-in PhET cho PowerPoint để bài giảng sinh động hơn

Vào Chèn -> Phần bổ trợ -> Tải phần bổ trợ

Gõ vào Office Store từ khóa PhET -> Thêm

Và đây là kết quả sau khi cài add-in PhET, các thầy cô có thể chọn từng loại mô phỏng để cho bài giảng hấp dẫn mới học sinh nhé

Chuyển ngôn ngữ từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt Power Point 2019