MỤC LỤC

4.1/5 - (15 bình chọn)

Hướng dẫn bật chế độ tùy chọn nhà phát triển

Video hướng dẫn

Bước 1 : Vào Cài đặt ==> thông tin điện thoại ==> thông tin phần mềm

Bước 2 : Tại đây bạn hãy nhấn liên tiếp vào mục Số hiệu đã tạo. Sau khi thành công thì sẽ hiện lên một thông báo đã bật chế độ nhà phát triển

Bước 3 : Sau khi đã bật thành công ở bên ngoài sẽ hiện ra mục Cài đặt cho người phát triển