5/5 - (9 bình chọn)

Hướng dẫn cách bật cửa sổ nôi trên Xiaomi Redmi Note 11

Bước 1 : Đầu tiên thì mọi người hãy mở đa nhiệm những ứng dụng đang chạy > Chọn cửa sổ nổi.

Bước 2 : Mọi người có thể thêm ứng dụng mình thường dùng để có thể mở cửa sổ nổi nhanh chóng.

Bước 3 : Sau khi bạn mở cửa sổ nổi của ứng dụng lên thì có thể thay đổi kích thước của nó. Và để đóng ứng dụng đang mở thì mọi người chỉ cần kéo nó vào một góc rồi lướt bỏ nó đi là xong.