5/5 - (3 bình chọn)

Vô hiệu hóa tạm thời Windows Defender bằng Setting.

Bước 1 : Mọi người hãy nhập và tìm kiếm từ khóa sau đó hãy mở virus & threat protection lên.

Bước 2 : Tại đây hãy chọn Manage settings.

Bước 3 : Ở Mục Real-time protection mọi người chỉ cần chuyển từ on sang off là xong.