MỤC LỤC

5/5 - (1 bình chọn)

Hướng dẫn chế tạo thuốc, màu nhuộm trong Minecraft

1. Mùn xương (Bone Meal)

Mùn xương dùng để làm thuốc bón cho các loại cây trồng, giúp tăng tốc độ tăng trưởng của cây trồng. Ngoài ra, mùn xương cũng dùng để pha chế các loại thuốc nhuộm làm chúng nhạt màu hơn.

Mùn xương (Bone Meal)

Công thức chế tạo mùn xương:

 • 1 khúc xương

2. Thuốc nhuộm màu xám (Gray dye)

Màu nhuộm xám được dùng để nhuộm len, cừu, hoặc áo giáp da. Và cũng là nguyên liệu để tạo ra màu nhuộm xám nhạt. Nguyên liệu chính để chế tạo màu nhuộm xám là túi mực và mùn xương.

 

Công thức chế tạo màu nhuộm xám:

 • 1 túi mực + 1 màu trắng
 • 1 túi mực + 1 mùn xương
 • 1 màu đen + 1 màu trắng
 • 1 màu đen + 1 mùn xương

3. Thuốc nhuộm màu xám nhạt (Light gray dye)

Màu nhuộm xám nhạt dùng để nhuộm len, cừu hoặc áo giáp da. Nguyên liệu để chế tạo ra màu nhuộm xám nhạt là một bông hoa màu xanh lam, hoa cúc oxeye hoặc hoa tulip trắng.

Thuốc nhuộm màu xám nhạt (Light gray dye)

Công thức chế tạo màu nhuộm xám nhạt:

 • 1 màu nhuộm đen + 2 màu nhuộm trắng.
 • 1 túi mực + 2 mùn xương
 • 1 màu nhuộm xám + 1 mùn xương
 • 1 màu nhuộm xám + 1 màu trắng
 • Hoa Azure Bluet hoặc Oxeye Daisy hoặc Hoa tulip trắng.

4. Thuốc nhuộm màu đỏ (Red Dye)

Màu đỏ được dùng để nhuộm len, cừu, hoặc áo giáp da. Cũng được dùng trong 1 số công thức nhuộm màu khác nữa. Nguyên liệu chính để chế tạo ra màu đỏ là một cây anh túc, hoa tulip đỏ, củ cải đường hoặc khóm hoa hồng.

Thuốc nhuộm màu đỏ (Red Dye)

Công thức chế tạo màu đỏ hoa hồng:

 • 1 hoa anh túc
 • 1 hoa tulip đỏ
 • 1 củ cải đỏ
 • 1 khóm hoa hồng (tạo ra 2 thuốc nhuộm màu đỏ)

5. Thuốc nhuộm màu vàng (Yellow dye)

Màu vàng được dùng để nhuộm len, cừu, hoặc áo giáp da. Ngoài ra cũng được dùng để tạo ra màu nhuộm cam. Nguyên liệu chính để chế tạo màu vàng là 1 hoa bồ công anh hoặc hoa hướng dương.

Thuốc nhuộm màu vàng cẩm chướng (Yellow dye)

Công thức chế tạo màu vàng cẩm chướng:

 • 1 hoa bồ công anh
 • 1 hoa hướng dương

6. Thuốc nhuộm màu cam (Orange dye)

Màu nhuộm cam được dùng để nhuộm len, cừu, hoặc áo giáp da. Nguyên liệu chính để chế tạo màu nhuộm cam là màu đỏ và màu vàng hoặc đơn giản hơn là 1 hoa tulip màu cam.

Thuốc nhuộm màu cam (Orange dye)

Công thức chế tạo màu nhuộm cam:

 • 1 màu nhuộm đỏ + 1 màu nhuộm vàng.
 • 1 hoa tulip màu cam.

7. Thuốc nhuộm màu xanh lá chanh (Lime dye)

Màu nhuộm xanh lá chanh được dùng để nhuộm len, cừu, hoặc áo giáp da. Nguyên liệu chính để chế tạo ra màu nhuộm xanh lá chanh là màu xanh xương rồng và mùn xương.

 

Công thức chế tạo màu nhuộm xanh lá chanh:

 • 1 màu xanh lá + 1 mùn xương
 • 1 màu xanh lá + 1 màu nhuộm trắng.

8. Thuốc nhuộm màu xanh da trời (Blue Dye)

Màu nhuộm da trời dùng để nhuộm len, cừu, hoặc áo giáp da. Nguyên liệu chính để chế tạo ra thuốc nhuộm màu xanh là hoa ngô màu xanh hoặc Lapis Lazuli.

Thuốc nhuộm màu xanh da trời (Blue Dye)

Công thức chế tạo màu nhuộm xanh da trời:

 • 1 Lapis Lazuli
 • 1 hoa ngô màu xanh

9. Thuốc nhuộm màu thiên thanh (Light Blue Dye)

Màu nhuộm thiên thanh dùng để nhuộm len, cừu, hoặc áo giáp da. Nguyên liệu chính để chế tạo ra màu nhuộm thiên thanh là viên Lapis lazuli và mùn xương.

Thuốc nhuộm màu thiên thanh (Light Blue Dye)

Công thức chế tạo màu nhuộm thiên thanh:

 • 1 viên Lapis lazuli + 1 mùn xương.
 • 1 viên Lapis lazuli + 1 màu trắng
 • 1 màu nhuộm xanh da trời + 1 mùn xương
 • 1 màu nhuộm xanh da trời + 1 màu trắng
 • 1 khóm phong lan màu xanh

 

10. Thuốc nhuộm màu ngọc bích (Cyan dye)

Màu nhuộm ngọc bích được dùng để nhuộm len, cừu, hoặc áo giáp da. Nguyên liệu chính để chế tạo màu nhuộm ngọc bích là viên Lapis lazuli và màu xanh xương rồng.

 

Công thức chế tạo màu nhuộm ngọc bích:

 • 1 viên Lapis lazuli + 1 màu xanh lá.
 • 1 màu nhuộm xanh da trời + 1 màu xanh lá.

 

11. Màu nhuộm tím (Purple dye)

Màu nhuộm tím được dùng để nhuộm len, cừu, hoặc áo giáp da. Ngoài ra màu nhuộm tím cũng được dùng để tạo ra màu nhuộm hồng. Nguyên liệu chính để chế tạo ra màu nhuộm tím là viên Lapis lazuli và hoa hồng.

 

Công thức chế tạo màu nhuộm tím:

 • 1 viên Lapis lazuli + 1 màu nhuộm đỏ.
 • 1 màu nhuộm xanh da trời + 1 màu nhuộm đỏ.

Video chế tạo màu nhuộm tím:

12. Màu nhuộm hồng (Magenta Dye)

Màu nhuộm hồng được dùng để nhuộm len, cừu, hoặc áo giáp da. Nguyên liệu chính để chế tạo màu nhuộm hồng là màu nhuộm tín, viên Lapis lazuli và màu đỏ hoa hồng.

Màu nhuộm hồng (Magenta dye)

Công thức chế tạo màu nhuộm hồng:

 • 1 màu nhuộm tím + 1 màu nhuộm hồng nhạt.
 • 1 viên Lapis lazuli (hoặc 1 màu xanh da trời) + 1 mùn xương (hoặc 1 màu trắng) + 2 màu nhuộm đỏ.
 • 1 viên Lapis lazuli (hoặc 1 màu xanh da trời) + 1 màu nhuộm hồng nhạt + 1 màu nhuộm đỏ.
 • 1 cây tử đinh hương (Lilac)

 

13. Màu nhuộm hồng nhạt (Pink Dye)

Màu nhuộm hồng nhạt được dùng để nhuộm len, cừu, hoặc áo giáp da. Ngoài ra cũng được dùng để tạo ra màu nhuộm hồng nhạt. Nguyên liệu chính để chế tạo ra màu nhuộm hồng nhạt là màu đỏ hoa hồng và mùn xương.

Màu nhuộm hồng nhạt (Pink dye)

Công thức chế tạo màu nhuộm hồng nhạt:

 • 1 màu nhuộm đỏ + 1 màu nhuộm trắng.
 • 1 màu nhuộm đỏ + 1 mùn xương.
 • 1 hoa tulip màu hồng.
 • 1 khóm mẫu đơn.

 

14. Thuốc nhuộm màu trắng (White Dye)

Thuốc nhuộm màu trắng dùng để nhuộm các vật dụng bạn muốn chuyển sang màu trắng. Công thức chế tạo thuốc nhuộm màu trắng có 2 cách.

Thuốc nhuộm màu trắng (White Dye)

Công thức chế tạo thuốc nhuộm màu trắng:

 • 1 mùn xương.
 • 1 hoa Lily.

15. Thuốc nhuộm màu nâu (Brown Dye)

Thuốc nhuộm màu nâu được chế tạo từ các hạt cacao, dùng màu nhuộm nâu này để nhuộm len, cừu, hoặc áo giáp da.

Thuốc nhuộm màu nâu (Brown Dye)

Công thức chế tạo thuốc nhuộm màu nâu:

 • Hạt cacao

16. Thuốc nhuộm màu đen (Black Dye)

Thuốc nhuộm màu đen được dùng để nhuộm len, cừu, hoặc áo giáp da. Màu nhuộm đen được chế tạo từ hoa hồng khô hoặc túi mực.

Thuốc nhuộm màu đen (Black Dye)

Công thức chế tạo thuốc nhuộm màu đen:

 • 1 hoa hồng khô
 • 1 túi mực