MỤC LỤC

5/5 - (12 bình chọn)

Cách cài hình nền làm mặt khẩu.

Bước 1 : Vào Window ==> settings ( Cài đặt )

Bước 2 : Chọn Accounts.

Bước 3 : Chọn vào sign-in options

Bước 4 : Chọn Add

Bước 5 : Nhập mật khẩu nếu có xong nhấn OK.

Bước 6 : Chọn Choose Picture.

Bước 7 : Chọn hình ảnh mà bạn muốn làm mật khẩu ==> Open

 

Bước 8 : Chọn Use this picture.

Bước 9 : Chọn 3 vị trí để bạn muốn mở khoá rồi chọn lại một lần nữa xong chọn finish là xong.

 

Cách đặt password cho máy tính

Hướng dẫn cách đặt mật khẩu cho máy tính, cài password cho windows