5/5 - (7 bình chọn)

Hướng dẫn đặt tên cho cửa sổ trên Google Chrome.

Bước 1 : Đầu tiên mọi người hãy vào Google Chrome > Dấu 3 chấm > Công cụ khác >Đặt tên cho cửa sổ.

Bước 2 : Tại đây mọi người hãy đặt tên cho cửa sổ rồi nhấn OK.

Bước 3 : Sau đó cửa sổ chrome sẽ có cái tên mới > Nằm trên thanh tác vụ.