5/5 - (6 bình chọn)

Khi bạn đang xem một video nào đó nhưng nó lại kết thúc rồi và bạn cảm thấy video đó hay và muốn xem lại nó từ đầu nhưng mà bạn lười bấm nút phát lại. Nhưng không sao hãy xem bài viết dưới đây Cách để video youtube tự phát lại đơn giản.

Cách để video youtube tự phát lại đơn giản

Đầu tiên để bật chế độ video tự phát thì mọi người hãy mở một video bất kỳ > Chọn cài đặt > Chọn Phát video theo vòng lặp rồi bật nó lên và tắt thì ngược lại là xong.