MỤC LỤC

5/5 - (5 bình chọn)

Hướng dẫn xem lại lịch sử những video mà bạn đã xem trên TIKTOK.

Bước 1 : Đầu tiên mọi người hãy vào TIKTOK > Hồ sơ> 3 gạch > Cài đặt quyền riêng tư > Lịch sử xem.

Bước 2 : Tại đây sẽ hiện ra những video bạn đã xem,bạn có thể xóa chúng bằng cách :

  • Nhấp vào chọn ở góc bên phải > Chọn những video bạn muốn xóa, hoặc bạn cũng có thể nhấp vào chọn tất cả lịch sử xem > Tiếp theo chỉ cần nhấp vào xóa  để xóa lịch sử video đã xem là xong.