5/5 - (10 bình chọn)

Bước 1 : Mọi người hãy vào ứng dụng thư viện có sẵn trên thiết bị > Chọn tấm ảnh mà bạn muốn gắn watermark > Tiếp theo hãy chọn dấu 3 chấm, chọn tiếp vào mục Dấu chìm bảo vệ.

Bước 2 : Thêm chữ mà bạn muốn làm dấu chìm rồi sau đó hãy chọn dấu tích v bên phải là xong.

Bước 3 : Và dưới đây là thành quả.