5/5 - (5 bình chọn)

Bước 1 : Đầu tiên bạn hãy truy cập vào trang web tạo ảnh tại đây.

Bước 2 :Tải tấm ảnh mà bạn muốn ghép vào khối rubik sau đó hãy chọn tạo ảnh.

Bước 3 : Sau khi ảnh đã được tạo thì bạn chỉ cần chọn tải ảnh về là xong.