5/5 - (7 bình chọn)

Cách gửi tin nhắn hàng loạt tới nhiều người một lúc.

Ở giao diện chat trong Zalo mọi người nhấn giữ vào tin nhắn ==> Chọn nhiều.

Chọn những tin nhắn bạn muốn gửi xong nhấn chia sẻ.

Chọn nhóm chat hoặc những người muốn gửi sau đó gửi đi  là xong.