5/5 - (7 bình chọn)

 

Bước 1: Kéo thanh trạng thái từ bên trên màn hình xuống; 1.Chọn dấu 3 chấm ; 2. Chọn thanh trạng thái.

Bước 2: 3. Bật hiển thị phần trăm pin lên ; 4. Sau khi bật hiển thị phần trăm pin xong thì bên trên màn hình sẽ hiển thị số phần trăm pin.