5/5 - (5 bình chọn)

“VssID – Bảo hiểm xã hội số” là ứng dụng của. Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên nền tảng thiết bị di động”

Để đăng ký hoặc thay đổi hình thức đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân (ATM), người hưởng thực hiện 1 trong 3 cách sau