5/5 - (3 bình chọn)

Sử dụng Chat GPT ngay trên Zalo siêu đơn giản

Để có thể làm được điều này thì trước tiên mọi người hãy truy cập vào ứng dụng Zalo > Tại ô tìm kiếm hãy nhập UChatGPT > Sau đó hãy chọn UChatGPT > Sau khi truy cập vào đoạn chat, mọi người chỉ cần nhập câu hỏi vào và gửi tin nhắn đi lập tức đoạn chat sẽ tự động trả lời những câu hỏi mà bạn đưa ra.