MỤC LỤC

5/5 - (15 bình chọn)

Hướng dẫn cách tạo nút shut down ngay trên màn hình máy tính để bạn có thể tắt máy một cách nhanh chóng hơn.

Bước 1 : Ở bên ngoài màn hình đầu tiên mọi người hãy nhấp chuột phải >sau đó chọn  New > Shortcut.

Bước 2 : Tại mục type the location of the item mọi người hãy nhập lệnh là Shutdown.exe -s -t 00 trong đó thì 00 là thời gian tắt máy tính và được ( tính bằng giây ) > tiếp theo mọi người chỉ cần chọn Next

Bước 3 : Mọi người hãy đặt tên cho cái nút shut down mà mình vừa tạo và tiếp theo hãy chọn finish.

Bước 4 : Mọi người hãy nhấn chuột phải vào nút Shut down vừa tạo > Chọn Properties

Bước 5 : Tại đây hãy chọn Shortcut > Change icon.

 

Bước 6 : Chọn icon Shut down > Chọn OK > Apply.

Bước 7 : Làm xong các thao tác trên thì bạn đã có thể tạo ra được một nút Shut down ngay trên màn hình máy tính.Giờ đây bạn đã có thể tắt máy một cách nhanh chóng rồi. Chúc bạn thành công.

Video hướng dẫn :