5/5 - (7 bình chọn)

Bước 1 : Đầu tiên mọi người hãy vào Zalo > chọn nhật ký > Tạo lời chúc > Sau đó chọn tiếp vào hình.

Bước 2 : Tại đây mọi người hãy chọn loại thiệp muốn chúc thầy, cô > sau đó hãy chọn bắt đầu > Chọn nền, bạn có thể đổi lời chúc bằng cách chọn vào đổi lời chúc > Chọn tiếp tục > Cuối cùng là chọn gửi tới thầy cô.