MỤC LỤC

5/5 - (12 bình chọn)

Cách tạo thư mục trên máy tính (folder)

Cách 1 : Tạo thư mục mới bằng Ribbon Menu

Bước 1 : Đầu tiên mọi người hãy chọn Home > Tiếp theo hãy chọn New Folder

 

Bước 2 : Đặt tên thư mục mà bạn muốn. Lưu ý Những ký tự sau sẽ không thể dùng để đặt tên được \ / : ? * < > “

Cách 2 : Tạo thư mục bằng cách nhấp chuột phải

Bước 1 : Chọn ổ để tạo thư mục > Click chuột phải vào khoảng chống > Chọn New > Chọn Folder.

Bước 2 : Sau đó mọi người hãy đặt tên cho thư mục. Lưu ý Những ký tự sau sẽ không thể dùng để đặt tên được \ / : ? * < > “

Cách để đổi tên thư mục

Bước 1 : Để đổi được tên của thư mục mọi người chỉ cần click chuột trái vào thư mục cần đổi tên > Click chuột phải vào thư mục > Chọn Rename

Bước 2 : Sau đó mọi người hãy đặt tên cho thư mục. Lưu ý Những ký tự sau sẽ không thể dùng để đặt tên được \ / : ? * < > “

 

VIDEO