MỤC LỤC

Đánh giá bài viết

Cách tắt bộ nhớ an toàn trên Messenger để không phải nhập mã pin khi dùng máy khác

Bước 1 : Mở ứng dụng messenger lên > Sau đó hãy chọn vào biểu tượng 3 gạch > Chọn cài đặt.

Bước 2 : Bên trong cài đặt bạn hãy trọn quyền riêng tư sau đó chọn tiếp vào bộ nhớ an toàn.

Bước 3 : Tại đây bạn hãy chọn tắt bộ nhớ an toàn đi là xong nha.