5/5 - (3 bình chọn)

Hướng dẫn tắt tài khoản được đề xuất trên TikTok siêu đơn giản.

Bước 1: Đầu tiên Mọi người hãy vào Hồ sơ > Dấu 3 gạch > Cài đặt và quyền riêng tư.

Bước 2 : Chọn quyền riêng tư.

Bước 3: Hãy chọn mục đề xuất tài khoản của bạn với những người khác.

Bước 4 : Chọn cái mà bạn muốn tắt rồi tắt đi là xong.