5/5 - (10 bình chọn)

Hướng dẫn thay đổi hiệu ứng chuyển cảnh trên Xiaomi.

Bước 1 : Nhấn Giữ một khoảng trống trên màn hình > Cài đặt.

Bước 2 : Chọn hiệu ứng chuyển tiếp > Sau đó hãy chọn hiệu ứng mà bạn thích rồi chọn hoàn tất.