5/5 - (8 bình chọn)

 

Mỗi khi bạn muốn tới một nơi nào đó mà bạn không biết đường thì bạn thường phải vào ứng dụng Google Maps nhập tên địa điểm đó và chọn chỉ đường. Điều đó khá là bình thường nhưng khi bạn hay tới một địa điểm nào đó thì mỗi lần bạn lại phải vào lại Google Maps và làm các thao tác trên thì những điều đó nó sẽ khiến bạn tốn thời gian. Vì vậy nên nếu như bạn hay lui tới một địa điểm nào đó thì Tinh Hoa Công Nghệ sẽ hướng dẫn bạn thêm nối tắt chỉ tuyến đường mà bạn muốn tới vào ngay màn hình chính điện thoại của bạn.

Bước 1 : Mở ứng dụng Google Maps sau đó tìm tuyến đường mà bạn muốn thêm lối tắt, tiếp theo chọn chỉ đường đi.

Bước 2 : Chọn 3 chấm===> Thêm tuyến đường vào Màn hình chính

Sau khi thêm tuyến đường vào màn hình chính thì ngay ở màn hình chính đã hiển thị lối tắt chỉ đường