5/5 - (7 bình chọn)

Nếu như bạn hay vào một website nào đó thì mỗi lần bạn muốn vào website đó thì bạn lại phải vào các trình duyệt để tìm website đó.Việc này nó sẽ khiến bạn mất thời gian vì vậy nên hôm nay Tinh Hoa Công Nghệ sẽ chia sẻ cho bạn cách thêm nối tắt website vào màn hình chính điện thoại của bạn.

Bước 1 : Sau khi bạn vào website muốn thêm nối tắt rồi thì chọn biểu tượng 3 chấm góc trên cùng bên phải.

 

Bước 2 : Chọn thêm vào màn hình chính.

Bước 3 : Nhấn nút thêm là xong.

Sau khi thêm vào màn hình chính sau lập tức ở ngoài màn hình chính điện thoại sẽ xuất hiện một biểu tượng nối tắt để vào website.