5/5 - (6 bình chọn)

Trong một số trường hợp bạn đang xem story của một ai đó, và nỡ tay nhấn thả cảm xúc. Bạn không biết cách làm sao để thu hồi lại cảm xúc đã gửi đi thì hãy xem hướng dẫn dưới đây.

Khi bạn muốn thu hồi cảm xúc ở trong story thì chỉ cần nhấn vào dấu 3 chấm > Chọn thu hồi cảm xúc là xong.