5/5 - (3 bình chọn)

 

Trong những trường hợp chúng ta gửi lời mời kết bạn cho người khác, nhưng không được chấp nhận.Để tránh bị quê nên hôm nay Tinh Hoa Công Nghệ sẽ chia sẻ cách để thu hồi tất cả lời mời kết bạn đã gửi đi trên Facebook.

Hướng dẫn cách thu hồi tất cả lời mời kết bạn đã gửi đi trên Facebook.

Bước 1 : Đầu tiên mọi người hãy vào facebook >Chọn mục bạn bè > Chọn xem tất cả.

Bước 2 : Tiếp theo mọi người hãy chọn dấu 3 chấm > Xem lời mời đã gửi > Tại đây sẽ hiện ra danh sách những người mà bạn gửi lời mời kết bạn tới họ nhưng mà không được chấp nhận🙁 .Để cho đỡ quê thì mọi người hãy chọn hủy để thu hồi lời mời kết bạn nha.