5/5 - (4 bình chọn)

Bước 1 : Mọi người hãy truy cập vào cửa hàng chrome trực tuyến > Tiếp theo hãy tìm  tiện ích Shortkeys rồi chọn thêm vào chrome.

Bước 2 : Sau khi thêm tiện tích vào chrome xong bạn hãy mở nó lên > Sau đó hãy thiết lập tổ hợp phím tắt ở mục Shortcut, tên ở mục Label và hành động thực hiện ở Behavior. 

Ví dụ: Ở đây sử dụng phím z ở mục Shortcut, đặt tên quay về để nhớ Label và gán nhiệm vụ quay về ở mục Behavior. Cuối cùng là bạn chỉ cần chọn save shortcuts là xong.