MỤC LỤC

5/5 - (3 bình chọn)

Cách xem live trên TikTok bằng cửa sổ nổi để bạn có thể làm việc và xem live cùng lúc một cách dễ dàng.

Bước 1 : Để xem các livestream thì mọi người hãy nhấp vào biểu tượng live bên trái màn hình > Chọn tiếp vào chia sẻ.

Bước 2 : Sau khi nhấp vào chia sẻ thì mọi người hãy chọn tiếp vào trình phát nền >Chọn ảnh trong ảnh (PiP).

Bước 3 : Như vậy khi đang xem video mà bạn thoát ra bên ngoài màn hình, thì sẽ suất hiện một cửa sổ nổi để bạn có thể tiếp tục xem video. Bạn có thể chụm tay lại để phóng to thu nhỏ màn hình cửa sổ nổi để phù hợp với nhu cầu dùng. Để tắt cửa sổ nổi thì bạn chỉ cần giữkéo tới dấu x để đóng là xong.