MỤC LỤC

4.5/5 - (8 bình chọn)

Chia sẻ toạ độ và địa điểm hình âm dương trên Google Maps.

       Video hướng dẫn 

Bước 1 : Vào Google Map sau đó chuyển sang chế độ vệ tinh.

Bước 2 : Bạn hãy sao chép toạ độ hoặc tên địa điểm để tìm kiếm :

Tên địa điểm : Aoluo Qixia Sandao, Ergun City, Hulunbuir, Trung Quốc

Toạ độ : 51.376071,119.936855