5/5 - (8 bình chọn)

Video hướng dẫn

Bước 1 : Vào Google Maps chuyển thành chế độ vệ tinh

Bước 2 : Nhập toạ độ vào để tìm kiếm.

Toạ độ :  51.390678, 119.933802