MỤC LỤC

5/5 - (7 bình chọn)

Chia sẻ toạ độ và địa điểm hình con ngựa ở Vương Quốc Anh

Video chi tiết

Bước 1 : Vào Google Maps chuyển sang chế độ vệ tinh

Bước 2 : Lấy toạ độ hoặc tên địa điểm để tìm kiếm

Tên địa điểm : Bratton Camp and White Horse, Port Way, Bratton, Westbury BA13 4TA, Vương quốc Anh.

Toạ độ :  51.263579,-2.146945