5/5 - (1 bình chọn)

Ngôn ngữ tiếng Anh nhiều khi bất tiện khi dịch để chỉnh sửa. Chúng ta người Việt dùng ngôn ngữ Tiếng Việt để chủ động hơn trong việc trình bày, thiết kế Power Point

Bước 1: Vào Power Point 2019 -> Opitions

BƯỚC 2: Language -> Install addtional dislay languages from Office.com -> Install

BƯỚC 3: Sau khi chọn Install nó bật lên một cửa sổ hiện website để tải ngôn ngữ Tiếng Việt về máy tính

Nhấn vào Download để tải gói ngôn ngữ về máy tính

BƯỚC 4: Tiến hành cài đặt gói ngôn ngữ Tiếng Việt vừa tải về

Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại Office cho thiết đặt ngôn ngữ mới của bạn có hiệu lực

Và thành quả chúng ta đã chuyển xong