MỤC LỤC

5/5 - (3 bình chọn)

1. Chữ chạy ngang từ phải qua trái

Đây là đoạn mã cơ bản nhất, bạn chỉ việc để dòng chữ cần cho chạy vào giữa 2 thẻ MARQUEE là được.
Đoạn mã: <marquee>tinhhoacongnghe</marquee>

>Kết quả:

tinhhoacongnghe

Lưu ý: Thẻ marquee phía sau lúc nào cũng phải có dấu “/” ngay trước nha.

2. Chữ chạy ngang từ trái qua phải:


  • Đoạn mã:<marquee direction=”right”>tinhhoacongnghe</marquee>

 


 • Kết quả:

  tinhhoacongnghe

3.Chữ chạy từ trên xuống dưới:


 • Đoạn mã:<marquee direction=”down”>tinhhoacongnghe</marquee>

  • Kết quả:
  • tinhhoacongnghe.com

  4.Chữ chạy từ dưới lên trên:


  • Đoạn mã: <marquee direction=”up”>tinhhoacongnghe</marquee>

  • Kết quả:

  5.Chữ chạy qua lại:


  • Đoạn mã:<marquee behavior=”alternate”>tinhhoacongnghe</marquee>

  • Kết quả:
  • tinhhoacongnghe.com

  6.Chữ đứng,mũi tên 2 bên chạy ra vào :


  • Đoạn mã:>>tinhhoacongnghe<<

   

   • Kết quả:
   • >>tinhhoacongnghe.com<<

   7.Chữ chạy có nền màu:


   • Đoạn mã:<font ><marquee direction=”left” style=”background:orange”>tinhhoacongnghe</marquee></font>

    • Kết quả:
    • tinhhoacongnghe.com

    8.Chữ chạy có khung xung quanh:


     • Đoạn mã:

      <marquee style=”border:blue 2px SOLID”>tinhhoacongnghe</marquee>

     


     • Kết quả:
     • www.thietkemenu.net

     9.Chữ chạy và biến mất:


      • Đoạn mã:<marquee behavior=”alternate”><marquee width=”150″>tinhhoacongnghe</marquee></marquee>

      • Kết quả:
      • tinhhoacongnghe.com

      10.Chữ chạy ngang, rê chuột vào thì đứng, đưa chuột ra chạy tiếp:


      • Đoạn mã:<marquee onmouseover=”this.stop()” onmouseout=”this.start()” scrollamount=”2″>tinhhoacongnghe</marquee>

       • Kết quả:
       • tinhhoacongnghe