MỤC LỤC

5/5 - (2 bình chọn)

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 4/11 lần 1

Chế độ Suy Luận

Đáp án: Baldum

Chế độ Hình Ảnh

Đáp án: Yorn

Chế độ Biểu Tượng

Đáp án: Violet

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 3/11

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 3/11 lần 1

Chế độ Suy Luận

Đáp án: Zephys

Chế độ Hình Ảnh

Đáp án: Astrid

Chế độ Biểu Tượng

Đáp án: Lgnis

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 3/11 lần 2

Chế độ Suy Luận

Đáp án: Enzo
Chế độ Hình Ảnh

Đáp án: Roxie
Chế độ Biểu Tượng

Đáp án: Ngộ Không

Đáp án sự kiện Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 2/11

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 2/11 lần 1

Chế độ Suy Luận

Đáp án: Veera
Chế độ Hình Ảnh

Đáp án: Sinestrea
Chế độ Biểu Tượng

Đáp án: Helen

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 2/11 lần 2

Chế độ Suy Luận

Đáp án: Lggy
Chế độ Hình Ảnh

Đáp án: Krizzix
Chế độ Biểu Tượng

Đáp án: Y’bneth

Đáp án sự kiện Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 1/11

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 1/11 lần 1

Chế độ Suy Luận

Đáp án: Murad
Chế độ Hình Ảnh

Đáp án: Maloch
Chế độ Biểu Tượng

Đáp án: Marja

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 1/11 lần 2

Chế độ Suy Luận

Đáp án: Florentino
Chế độ Hình Ảnh

Đáp án: Wisp
Chế độ Biểu Tượng

Đáp án: Kaine

Đáp án sự kiện Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 31/10

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 31/10 lần 1

Chế độ Suy Luận

Đáp án: Ata
Chế độ Hình Ảnh

Đáp án: Rourke
Chế độ Biểu Tượng

Đáp án: Chaugnar

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 31/10 lần 2

Chế độ Suy Luận

Đáp án: Ryoma
Chế độ Hình Ảnh

Đáp án: Preyta
Chế độ Biểu Tượng

Đáp án: Thane

Thử Tài Đoán Tướng

Đáp án sự kiện Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 30/10

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 30/10 lần 1

Chế độ Suy Luận

Đáp án: Valhein
Chế độ Hình Ảnh

Đáp án: Raz
Chế độ Biểu Tượng

Đáp án: Arum

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 30/10 lần 2

Chế độ Suy Luận

Đáp án: Omega
Chế độ Hình Ảnh

Đáp án: Yena
Chế độ Biểu Tượng

Đáp án: Yorn

Đáp án sự kiện Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 29/10

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 29/10 lần 1

Chế độ Suy Luận

Đáp án: Sinestrea
Chế độ Hình Ảnh

Đáp án: Voi’kath
Chế độ Biểu Tượng

Đáp án: Ata

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 29/10 lần 2

Chế độ Suy Luận

Đáp án: Aoi
Chế độ Hình Ảnh

Đáp án: Alice
Chế độ Biểu Tượng

Đáp án: Kil’Groth

Thể lệ Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân Mobile

1. Thời gian: 19/10 – 7/11
2. Tham gia trả lời câu đố, thể hiện kiến thức của bạn về các tướng Liên Quân mỗi ngày.
3. Có 3 chế độ chơi bao gồm Suy Luận, Hình Ảnh, Biểu Tượng sẽ có những câu hỏi được thay đổi vào 07h00 và 19h00 hàng ngày.
4. Trả lời đúng câu đố mỗi chế độ chơi sẽ giúp bạn nhận được một lượt quay.
5. Sử dụng lượt quay trong vòng quay may mắn để tích lũy điểm.
6. Với các mốc điểm tích lũy sẽ nhận được phần quà tương ứng.
7. Quà chỉ có thể nhận từ ngày 29/10.

Hướng dẫn chơi Thử Tài Đoán Tướng

1. Chế độ Suy Luận:

Mỗi câu đố sẽ có đáp án là tên 1 tướng được lựa chọn ngẫu nhiên, nhiệm vụ của bạn là tìm được chính xác tên tướng đó.
Bắt đầu bằng cách nhập tên 1 tướng để lấy gợi ý. Mỗi tướng đều có những dữ kiện về Giới tính, Vị trí, Tài nguyên khi sử dụng kỹ năng, Khu vực trong thế giới Athanor, Năm ra mắt, Số lượng trang phục.
Nếu dữ kiện của tướng bạn chọn trùng với dữ kiện của đáp án, ô hiển thị sẽ có màu xanh. Nếu dữ kiện là trùng 1 phần, ô hiển thị sẽ có màu vàng. Nếu dữ kiện không trùng, ô hiển thị sẽ có màu đỏ.
Ngoài ra, với dữ kiện năm ra mắt và số lượng trang phục, nếu dữ kiện không trùng, ô hiển thị còn giúp bạn xác định thời điểm, số lượng là lớn hơn hay nhỏ hơn thông qua chiều mũi tên.
Từ những dữ kiện đúng/sai này, bạn phải suy luận để tìm ra được tên tướng chính xác trong đáp án.
Ngoài lượt lấy gợi ý đầu tiên, bạn có 7 lượt đoán tiếp theo miễn phí. Nếu hết 7 lượt này, bạn có 3 cơ hội thêm lượt phải mua bằng vàng. Khi hết cả 10 lượt đoán, bạn sẽ không thể tiếp tục trả lời câu hỏi này.

2. Chế độ Hình Ảnh:

Mỗi câu đố có dạng một bức ảnh được chia nhỏ và sắp xếp ngẫu nhiên vị trí các ô, nhiệm vụ của bạn là phải tìm được tên của tướng sở hữu hình ảnh trang phục đó.
Từ lượt 1-3, mỗi lượt nếu trả lời sai sẽ có gợi ý dễ hơn cho người chơi, sau đó gợi ý sẽ không thay đổi.
Bạn có tổng cộng 7 lượt đoán tên tướng. Nếu hết sẽ không có thêm cơ hội và bạn sẽ không thể tiếp tục trả lời câu hỏi này.
3. Chế độ Biểu Tượng:

Mỗi câu đố có dạng một chuỗi các biểu tượng được ẩn giấu, nhiệm vụ của bạn là phải tìm được tên của tướng tương ứng với dãy biểu tượng đó mô tả.
Từ lượt 1-3, mỗi lượt nếu trả lời sai sẽ mở ra thêm 1 biểu tượng cho người chơi.
Bạn có tổng cộng 7 lượt đoán tên tướng. Nếu hết sẽ không có thêm cơ hội và bạn sẽ không thể tiếp tục trả lời câu hỏi này.