5/5 - (5 bình chọn)

Địa điểm nơi có hình tâm ngắm tròn

video hướng dẫn

Vẫn như thường ngày bạn hãy vào ứng dụng Google Maps sau đó chuyển sang chế độ vệ tịnh và nhập toạ độ bên dưới để tìm kiểm địa điểm.

Toạ độ : 37.563871,-116.849771