5/5 - (11 bình chọn)

Cách xem các hành tinh quanh hệ mặt trời bằng Google Maps

Để xem được các hành tinh quanh hệ mặt trời cực kỳ đơn giản đầu tiên bạn chỉ  cần mở chiếc máy tính của mình lên sau đó vào Google Maps.

Sau khi vào Google Maps bạn hãy chuyển sang dạng xem Vệ Tinh và tiếp theo là hãy thu nhỏ màn hình lại hết cỡ có thể bằng cách nhấn dấu trừ trên hoặc mình hoặc bạn cũng có thể lăn con chuột máy tính để thu nhỏ màn hình lại.

Sau khi thu nhỏ màn hình lại hết cỡ thì lập tức xuất hiện ra một danh sách các hành tinh quanh mặt trời. Bạn có thể chọn để xem các hành tình mà mình thích.