MỤC LỤC

4.7/5 - (13 bình chọn)

Nhiều lúc chúng ta dự định làm một việc gì đó thì chúng ta sẽ viết ghi chú để không quyên.Nhưng đến khi thời gian dự định làm việc đó đến chúng ta lại quyên không mở ghi chú ra xem nên nó khiến cho công việc của chúng ta bị bỏ lỡ. Vì vậy nên hôm nay tinh hoa công nghệ sẽ chia sẻ cho mọi người cách để ghim ghi chú trên giữa màn hình để chúng ta dễ thấy và sẽ không quyên công việc mà chúng ta dự định làm trong ghi chú nhé.

Bước 1: Nhấn giữ vào khoảng trống trên màn hình chính thì nó sẽ hiện ra cho chúng ta một giao diện như thế này tiếp theo đó chúng ta chọn Widget

Bước 2: Chọn samsung note ==>chọn kiểu ghi chú rồi nhấn giữ và kéo kiểu ghi chú đó ra giữa màn hình chính

Bước 3: Tại đây nó đã hiện ra một thanh thông báo ghi chú bạn chỉ cần nhấp vào nó 

1.Viết ghi chú 2.sau đó chọn ghi chú đó để ghim ra giữa màn hình chính.

Sau khi làm xong các thao tác trên chúng ta hãy cùng hưởng thành quả nào.Chúc các bạn thành công.