5/5 - (8 bình chọn)

Bước 1 : Đầu tiên hãy chọn Start > Tiếp theo hãy chọn Settings

Bước 2: Bên trong cài đặt mọi người hãy chọn Devices

Bước 3 : Tại đây hãy chọn Mouse > Tại thanh Cursor speed, kéo sang phải để tăng tốc độ chuột và ngược lại kéo sang trái để giảm tốc độ chuột.