MỤC LỤC

5/5 - (8 bình chọn)

Cách để lấy lại thanh công cụ tools trong Photoshop.

Đầu tiên bạn hãy bấm vào tùy chọn Window, trong danh sách sổ xuống  bạn hãy chọn vào công cụ Tools, lập tức thanh công cụ của bạn sẽ được lấy lại. Tại tùy chọn Window bạn có thể mở lại các thanh công cụ khác đã mất.

Video hướng dẫn :

Reset lại Photoshop để các công cụ sẽ trở lại mặc định như lúc mới cài.

Cách reset, khôi phục cài đặt gốc trong Photoshop