MỤC LỤC

5/5 - (6 bình chọn)

Nếu như bạn đã tạo tài khoản Chat GPT nhưng lại quên mất password để đăng nhập, hãy xem bài viết dưới đây để biết cách đổi mật khẩu mới nhé.

Cách đổi mật khẩu Chat GPT khi quên siêu đơn giản.

Bước 1 : Mọi người hãy truy cập vào website https://chat.openai.com/

  • Đăng nhập bằng email mà bạn đã đăng ký.
  • Chọn Forgot Password để đặt mật khẩu mới.

Bước 2 : Nhập tài khoản gmail để Reset your password.

  • Nhập địa chỉ gmail sau đó chọn Continue để tiếp tục.

Bước 3 : Check your Email: Kiểm tra tài khoản gmail của bạn, nếu chưa thấy mail đặt lại mật khẩu được gửi tới thì hãy nhấn lại Resend email.

Bước 4 : Kiểm tra tài khoản gmail

  • Nhấn Reset password ô màu xanh để đặt lại pass word ChatGPT.

Cách đổi mật khẩu Chat GPT

Hướng dẫn cách đổi mật khẩu Chat GPT

Cách thay đổi ảnh đại diện Chat GPT

Hướng dẫn cách thay đổi ảnh đại diện Chat GPT

Cách tạo tài khoản Chat GPT

Hướng dẫn cách Tạo tài khoản Chat GTP tại Việt Nam siêu đơn giản