5/5 - (6 bình chọn)

Cách tắt thời gian sử dụng trên iphone

Bước 1 : Đầu tiên mọi người hãy vào cài đặt > Tiếp theo hãy chọn thời gian sử dụng.

Bước 2 : Bên trong mục thời gian sử dụng, mọi người chỉ cần kéo xuống dưới và chọn tắt thời gian sử dụng là xong.