MỤC LỤC

5/5 - (6 bình chọn)

Hướng dẫn cách Tạo tài khoản Chat GTP tại Việt Nam siêu đơn giản

Cách thay đổi ảnh đại diện Chat GPT siêu đẹp.

Bước 1 : Trước tiên mọi người hãy truy cập vào Website: https://vi.gravatar.com/

Bước 2: Tiến hành đăng ký nếu bạn chưa có tải khoản. Nếu đã có tài khoản rồi thì hãy chọn đăng nhập.

Bước 3 : Chọn thêm hình mới.

Bước 4 : Chọn tải lên.

Bước 5 : Chọn ảnh đại diện.

Bước 6 :Truy cập: https://vi.gravatar.com/site/check/

  • Nhập gmail vào ô trống để nhấn kiểm tra xem đã hiện chưa

Bước 7 : Truy cập ChatGPT để trải nghiệm ảnh đại diện

  • Lưu ý đăng xuất ra trước khi dùng để cập nhật ảnh đại diện

Hướng dẫn cách đổi mật khẩu Chat GPT

Hướng dẫn cách đổi mật khẩu Chat GPT

Hướng dẫn cách tạo tài khoản Chat GPT

Hướng dẫn cách Tạo tài khoản Chat GTP tại Việt Nam siêu đơn giản

Hướng dẫn cách thay đổi ảnh đại diện Chat GPT

Hướng dẫn cách thay đổi ảnh đại diện Chat GPT