5/5 - (12 bình chọn)

Hướng dẫn xoá hàng loạt mật khẩu đã lưu trong Chrome

Bước 1 : Để làm được điều này thì đầu tiên mọi người hay truy cập vào Chrome sau đó chọn vào dấu 3 chấm góc trên cùng bên phải rồi chọn tiếp vào mục cài đặt “Settings”

Bước 2 : Chọn vào mục xoá dữ liệu duyệt web “Clear Browsing Data”

Bước 3 : Chọn mật khẩu và các dữ liệu đăng nhập khác “Passwords and Other Sign-In Data”.Là hoàn tất quá trình.