5/5 - (12 bình chọn)

Bước 1 : Vào cài đặt ==> sinh trắc học và bảo mật

Bước 2 : Chọn cấp quyền ứng dụng.

Bước 3 : Tại giao diện này nó sẽ hiện ra các mục cấp quyền nếu như bạn không muốn cấp quyền mục nào đó cho ứng dụng thì bạn chỉ cần vào mục đó và tắt cấp quyền đi.