MỤC LỤC

5/5 - (7 bình chọn)

Cách kiểm tra xem trang Web nào đang truy cập vị trí của bạn trong Google Chrome.

Bước 1 : Trong giao diện Chrome  mọi người hãy chọn dấu 3 chấm > Cài đặt.

Bước 2 : Mọi người hãy chọn Quyền riêng tư và bảo mật > Cài đặt trang web.

Bước 4 : Tại đây mọi người hãy chọn vị trí.

Bước 5 : Tại đây sẽ hiện ra những trang web bạn đã cho phép quyền truy cập vị trí.

Cách hủy cho phép trang Web đang truy cập vị trí trong Google Chrome.

Để hủy quyền truy cập vào vị trí thì bạn chỉ cần chọn vào trang web đó > ở mục vị trí bạn hảy đổi thành chặn là xong.