MỤC LỤC

5/5 - (5 bình chọn)

Cách tạo sự kiện trong Gmail

Lưu ý: Tính năng này mới chỉ áp dụng cho phiên bản Gmail trên máy tính.

Bước 1: Đầu tiên bạn hãy mở Gmail lên sau đó mở một email bất kỳ, tại giao này bạn hãy chọn dấu 3 chấm > Tạo sự kiện.

Bước 2 :Tại giao diện của Google Calendar bạn hãy tiến hành nhập tên sự kiện > Nội dung.

Bước 3 : Tiếp theo chúng ra hãy lựa chọn thời gian sự kiện diễn ra > thời gian thông báo trước sự kiện diễn ra là bao nhiêu phút >sau khi hoàn tất quá trình thì bạn hãy nhấn lưu.

Bước 4 : Để quản lý sự kiến chúng ta đã tạo ra, tại giao diện của Gmail hãy chọn vào biểu tượng lịch ở bên phải màn hình, sau đó sẽ hiện ra sự kiện mà chúng ta đã tạo. Tại đây bạn có thể chỉnh sửa thông tin,nội dung sự kiện và cũng có thể xóa sự kiện đó đi.