5/5 - (7 bình chọn)

Nếu như bạn không muốn người khác biết được ngày sinh nhật của bạn thì sau đây tinh hoa công nghệ sẽ chia sẻ cho bạn.

Bước 1: 1.Nhấp vào ảnh đại diện ; 2.Chọn chỉnh sửa chi tiết công khai

Bước 2: 3.Chọn chỉnh sửa chi tiết công khai ; 4.Chọn chỉnh sửa

Bước 3: 5. Nhấp vào bạn bè của bạn đổi thành chỉ mình tôi cả ở phần ngày sinh và năm sinh; 6. nhấn lưu là hoàn tất ẩn thông báo sinh nhật.

Chúc bạn thành công