MỤC LỤC

5/5 - (10 bình chọn)

Cách để xem danh sách những người bạn đã chặn (block) trên facebook.

Bước 1: Đầu tiên mọi người hãy vào facebook > Chọn 3 gạch  > Cài đặt > Chặn.

Bước 2: Tại đây sẽ hiện ra danh sách những người bị bạn chặn. Nếu như muốn kết bạn lại với họ thì chỉ cần nhấn bỏ chọn là xong.