MỤC LỤC

5/5 - (8 bình chọn)

Hướng dẫn xem lịch sử đăng nhập Messenger để biết vị trí tài khoản của bạn đang được đăng nhập.

Nếu như bạn muốn biết vị trí, thời gian và địa điểm tài khoản của bạn được đăng nhập trên thiết bị khác thì hãy xem bài viết dưới đây.

Bước 1 : Đầu tiên mọi người hãy truy cập vào messenger > Chọn Avatar góc trên cùng bên trái.

 

Bước 2 : Chọn Quyền riêng tư > Lần đăng nhập.

Bước 3 : Tại đây bạn hãy chọn vào một lần đăng nhập nào đó là có thêm xem được vị trí thiết bị,thời gian và lịch sử đăng nhập. Bạn có thể đăng xuất tài khoản nếu cần.