MỤC LỤC

5/5 - (9 bình chọn)

Hướng dẫn xóa lịch sử những video đã xem trên Facebook watch điện thoại.

Bước 1 : Trước tiên hãy truy cập vào facebook cá nhân sau đó chọn dấu 3 chấm

Bước 2 : Chọn nhật ký hoạt động==> video đã xem

Bước 3: Tại đây bạn có thể xóa từng video một bằng cách chọn dấu 3 chấm bên cạnh từng video và xóa chúng đi. Hoặc có thể xóa nhanh hơn bằng cách chọn biểu tượng bộ lọcnhấn xóa tất cả

Hướng dẫn xóa lịch sử những video đã xem trên Facebook watch Máy Tính.

Bước 1 : Truy cập vào Facebook cá nhân sau đó chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm==>Nhật ký hoạt động.

Bước 2 : Chọn hành động đã ghi lại và hoạt động khác==> video đã xem==>Xóa lịch sử xem video.