5/5 - (9 bình chọn)

 Hướng dẫn xoá lịch sử vị trí đăng nhập trên facebook

Bước 1 : Vào Facebook chọn dấu 3 gạch ==> Cài đặt quyền riêng tư

Bước 2 : Chọn Lối tắt quyền riêng tư ===> Quản lý cài đặt vị trí của bạn

Bước 3: Chọn lịch sử vị trí và bạn phải đăng nhập mật khẩu facebook của bạn vào.

Bước 4 : Sau khi hiển thị giao diện như trên rồi thì chọn 3 chấm ===> Xoá tất cả lịch sử vị trí và chọn ok là xong.